• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Kontrakt z NFZ na rehabilitację – co pomoże Ci go zdobyć

  Jednym z istotnych aspektów prowadzenia gabinetu fizjoterapii jest możliwość zawarcia umowy z NFZ. Umożliwia to wykonywanie zabiegów finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie bezpośrednio przez pacjenta. Dowiedz się, jak przebiega ta procedura i szybciej uzyskaj kontrakt.

Artykuły

 • W jakiej formie możesz zatrudnić fizjoterapeutę w małej przychodni

  Przy niewielkiej podaży specjalistów chętnych do objęcia w przychodni funkcji fizjoterapeuty, będziemy wybierać kandydatów „nieoczywistych”, np. wykształconych za granicą, lub takich, którzy przez jakiś czas nie wykonywali zawodu Jak zatem uporządkować pod względem formalnym status takiej osoby?
 • Chcesz współpracować z fizjoterapeutą z zagranicy – jakie wymogi musisz spełnić

  Zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutów nie zawsze idzie w parze z dostępnością odpowiednich specjalistów, których możesz zatrudnić w gabinecie. Wielu z nich woli świadczyć swe usługi w większych miejscowościach lub za granicą. Z drugiej strony można zaobserwować napływ do kraju wykwalifikowanych fizjoterapeutów zza granicy. Sprawdź, jak sprawnie ich zatrudnić.
 • Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty – sprawdź, co Ci grozi

  Osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty podlegają odpowiedzialności zawodowej. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej za ten sam czyn może się toczyć niezależnie od innych postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi. Dowiedz się, kiedy i na jakich zasadach można ponieść odpowiedzialność zawodową i jakie kary grożą fizjoterapeucie.
 • Jakie wymogi lokalowe muszą spełnić gabinety fizjoterapii

  Warunkiem niezbędnym do założenia i funkcjonowania każdego podmiotu leczniczego jest dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami. W przypadku gabinetu fizjoterapii nie ma znaczenia, czy będzie to działalność komercyjna czy finansowana ze środków NFZ - wymogi lokalowe są zasadniczo takie same. Sprawdź, jakie musisz spełnić wymagania w tym zakresie.
 • Jak uzyskiwać zgodę na leczenie od małoletniego pacjenta

  Przed rozpoczęciem fizjoterapii poinformuj rodzica czy innego opiekuna prawnego osoby małoletniej o stanie zdrowia dziecka, rozpoznaniu, sposobach diagnostyki i leczenia, proponowanym leczeniu, skutkach planowanych zabiegów, możliwych powikłaniach, wynikach leczenia, a także rokowaniu. Sprawdź, co jest jeszcze niezbędne, aby zgoda była skuteczna.
 • RODO - których fizjoterapeutów objęły nowe przepisy

  Nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO), które zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 r. dotyczy również fizjoterapeutów prowadzących własne gabinety. Sprawdź, jakie masz nowe obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Aktualnie przeglądasz

Lipiec - Wrzesień 2018 - Nr specjalny 2
SFO 02-1

Opinie czytelników

wiper-pixel