• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Nowe zasady kontroli NFZ: jakich dokumentów mogą żądać kontrolerzy

  Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadziła większy rygor postępowań kontrolnych NFZ. Szeroko zakreślony katalog dokumentów, których może żądać kontroler w toku kontroli, daje pole do nadmiernych działań, zwłaszcza że odmowa udostępnienia dokumentacji niezwiązanej z zakresem kontroli może być uznana za utrudnianie bądź udaremnianie kontroli. To z kolei może wiązać się z nałożeniem kary z tego tytułu. Sprawdź, czego może żądać kontroler NFZ.

Artykuły

 • Co trzeba zmienić w procedurach ochrony danych osobowych w związku z e-dokumentacją

  Ze względu na obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej należy ponownie zweryfikować procedury przetwarzania danych osobowych w przychodni fizjoterapii. Sprawdź, co musisz dostosować, uwzględniając na nowy sposób przetwarzania danych osobowych w formie elektronicznej.
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo badania w wersji elektronicznej

  E-recepty, e-wyniki i e-zlecenia stają się codziennością, dlatego powinieneś odpowiednio przygotować się do zapewnienia swojej placówce fizjoterapeutycznej bezpieczeństwa prawnego i poznać kilka niezbędnych rozwiązań, które pozwolą na sprawniejsze zarządzanie ochroną danych osobowych.
 • Czy trzeba zgłaszać do UODO incydent związany z ujawniłeniem numeru PESEL pacjenta

  Jeśli w placówce fizjoterapii dojdzie do ujawnienia PESEL pacjenta, trzeba się zastanowić, czy w danej sytuacji PESEL to dane osobowe, czy jego ujawnienie stanowi naruszenie ochrony danych osobowych i czy takie ujawnienie powinieneś zgłosić do PUODO.
 • Czy dozwolone jest usunięcie adresu pacjenta z dokumentacji medycznej

  Dane przetwarzane przez placówki fizjoterapeutyczne wymagają szczególnej ochrony, zwłaszcza w zakresie ochrony danych przed niedozwolonym ich wykorzystaniem, udostępnieniem, zmianą czy usunięciem. Wejście w życie RODO znacznie zaostrzyło te wymagania. Sprawdź, jak postąpić, gdy pacjent żąda usunięcia adresu z dokumentacji medycznej.
 • Czy można ująć w regulaminie przychodni fizjoterapii kwestie opłat za udostępnienie dokumentacji

  Mimo uregulowania kwestii związanych z dokumentacją medyczną przepisami, można dostrzec praktyczne problemy centrów fizjoterapii w zakresie ich interpretacji. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie w regulaminie obowiązku uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej przed jej wydaniem?
 • Czy możesz przyjąć ustne upoważnienie pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej

  Żaden przepis nie zabrania, aby pacjent udzielił upoważnienia ustnie. Warto jednak, jeśli pacjent nie może podpisać upoważnienia lub nie chce tego zrobić, sporządzić stosowny wpis w dokumentacji. Pomoże Ci to ustalić krąg osób, którym należy udostępnić dokumentację. Co powinno znaleźć się w takim wpisie?
 • Skany dokumentacji medycznej – jak je udostępniać pacjentom

  Oprócz tradycyjnych metod udostępniania dokumentacji medycznej, pacjent może Cię prosić o sporządzenie skanu dokumentacji i udostępnienie jej formy cyfrowej. Sprawdź, jak dostosować swoją placówkę fizjoterapeutyczną do udostępniania dokumentacji medycznej w ten sposób.
 • Czy możesz określić termin udostępnienia dokumentacji medycznej

  Odesłanie pacjenta do regulaminu centrum fizjoterapii, w którym określono termin udostępnienia dokumentacji medycznej, z pozoru wydaje się najprostszym rozwiązaniem. Pozwala zapobiec roszczeniowej postawie, przejawiającej się w formułowaniu żądania natychmiastowego udostępnienia dokumentów. Czy jednak jest dopuszczalne?
 • Co powinna zawierać Książka kontroli sanitarnej

  Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia Książki kontroli sanitarnej znajdziemy w ustawie Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zalecenia pokontrolne i inne dane wynikające z czynności kontrolnych są wpisywane przez upoważnionych pracowników właściwego państwowego inspektora sanitarnego do książki kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Jakie zatem wpisy musi zawierać Książka kontroli sanitarnej?

Aktualnie przeglądasz

Grudzień 2019-Luty 2020 - Nr specjalny 8
okładka SFO08

Opinie czytelników

wiper-pixel