Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Agnieszka Pietraszewska-Macheta

radca prawny, specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie ubezpieczeń zdrowotnych. Od 1998 roku uczestniczy w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych jako pracownik Małopolskiej Kasy Chorych, Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i Narodowego Funduszu Zdrowia
1 artykuł na stronie

Najnowszy numer

Nr 10 (45) - Wrzesień 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 45 4FO0045

Jak pracować z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym

Dostępny w wersji elektronicznej