Anna  Gan

Anna Gan

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zdobyła tytuł magistra dietetyki. Od 2014 roku wchodzi w skład zespołu terapeutycznego Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; pracuje głównie z pacjentami z anoreksją i bulimią. Specjalizuje się w psychodietetyce - żywieniowym wsparciu leczenia zaburzeń psychicznych oraz terapii nadwagi i otyłości.
9 artykułów na stronie

Najnowszy numer

Nr 3 (38) - Marzec 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 38 4FO0038

Techniki pośrednie i bezpośrednie w pracy z blizną na jamie brzusznej

Dostępny w wersji elektronicznej