Anna  Gan

Anna Gan

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zdobyła tytuł magistra dietetyki. Od 2014 roku wchodzi w skład zespołu terapeutycznego Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; pracuje głównie z pacjentami z anoreksją i bulimią. Specjalizuje się w psychodietetyce - żywieniowym wsparciu leczenia zaburzeń psychicznych oraz terapii nadwagi i otyłości.
11 artykułów na stronie

Najnowszy numer

Nr 10 (45) - Wrzesień 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 45 4FO0045

Jak pracować z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym

Dostępny w wersji elektronicznej