Anna  Gan

Anna Gan

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zdobyła tytuł magistra dietetyki. Od 2014 roku wchodzi w skład zespołu terapeutycznego Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; pracuje głównie z pacjentami z anoreksją i bulimią. Specjalizuje się w psychodietetyce - żywieniowym wsparciu leczenia zaburzeń psychicznych oraz terapii nadwagi i otyłości.
7 artykułów na stronie

Najnowszy numer

Nr 12 (34) - Listopad 2019

AFO 34

Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego

Dostępny w wersji elektronicznej