Anna  Gan

Anna Gan

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zdobyła tytuł magistra dietetyki. Od 2014 roku wchodzi w skład zespołu terapeutycznego Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; pracuje głównie z pacjentami z anoreksją i bulimią. Specjalizuje się w psychodietetyce - żywieniowym wsparciu leczenia zaburzeń psychicznych oraz terapii nadwagi i otyłości.
8 artykułów na stronie

Najnowszy numer

Nr 2 (37) - Luty 2020

AFO 37

Jaką rolę ma rolowanie w rehabilitacji i sporcie

Dostępny w wersji elektronicznej