Dorian Łomża

Dorian Łomża

Pracuje w Carolina Medical Center. Trener przygotowania motorycznego polskich olimpijczyków, autor książki „Trening Zawodowca”.
10 artykułów na stronie

Najnowszy numer

Nr 10 (45) - Wrzesień 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 45 4FO0045

Jak pracować z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym

Dostępny w wersji elektronicznej