Heather Carr

Heather Carr

Doktor fizjoterapii (Uniwersytet Św. Augustyna, 2008 r.). Uzyskała także magisterium z fizjoterapii i licencjat w specjalności nauki o zdrowiu (Uniwersytet Bostoński, 2002 i 2000 r.). Jest certyfikowaną terapeutką odbudowy postawy PRI (Instytut Odbudowy Postawy, 2015 r.), certyfikowaną terapeutką żywieniową NTA (Amerykańskie Stowarzyszenie Terapii Żywieniowej, 2015 r.), certyfikowaną terapeutką manualną (Uniwersytet Św. Augustyna, 2007 r.), certyfikowaną specjalistką kliniczną ortopedii ABPTS (Amerykańska Rada Specjalności Fizjoterapii, 2008 r.) oraz certyfikowaną terapeutką metody terapeutycznej falami dźwiękowymi zwanej Biofeld Tuning (2016 r.). Jest właścicielką firmy One to One Physical Therapy w mieście Alexandria w satanie Virginia, gdzie prowadzi holistyczną praktykę fizjoterapeutyczną. Jej plany terapeutyczne łączą wiele systemów i elementów, takich jak odbudowa postawy, funkcjonalna terapia mięśniowa ust i twarzy, terapia żywieniowa oraz terapia dźwiękami i światłem.
6 artykułów na stronie

Najnowszy numer

Nr 10 (45) - Wrzesień 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 45 4FO0045

Jak pracować z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym

Dostępny w wersji elektronicznej