Izabela Zając-Gawlak

Izabela Zając-Gawlak

Doktor nauk o kulturze fizycznej, mgr fizjoterapii, specjalność zarządzanie w fizjoterapii mgr wychowania fizycznego, specjalność korekcja wad postawy, adiunkt w Zakładzie Specjalnej Edukacji Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, koordynator specjalności: funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku, członek Śląskiej Rady ds. Seniorów, kierownik projektu naukowego „Aktywność ruchowa jako niezbędny element pomyślnego starzenia się człowieka”, współpracuje z Centrum Nowoczesnej Opieki i Rehabilitacji TriVita.
1 artykuł na stronie

Najnowszy numer

Nr 10 (45) - Wrzesień 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 45 4FO0045

Jak pracować z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym

Dostępny w wersji elektronicznej