Jacek Soboń

Jacek Soboń

Ukończył studia na AWF we Wrocławiu w 1996 roku. Na tej samej uczelni w 2006 roku obronił pracę doktorską. Rok później uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny fizjoterapii. Jest współzałożycielem frmy Neuroreha działającej w Opolu od 10 lat, dzięki czemu może realizować się w pracy z pacjentami. Jest również współzałożycielem Instytutu Rehabilitacji Postawy, którego główną działalnością jest prowadzenie szkoleń. Od paru lat jego działania są skupione wokół filozofii PRI i Postural Restoration Institute w Nebrasce.
14 artykułów na stronie

Najnowszy numer

Nr 10 (45) - Wrzesień 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 45 4FO0045

Jak pracować z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym

Dostępny w wersji elektronicznej