Jarosław Delewczyński

Jarosław Delewczyński

Fizjoterapeuta, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w 2013 roku. Od 2011 roku pracuje z pacjentami neurologicznymi oraz geriatrycznymi. Ukończył wiele kursów m.in. FDM, PNF, Kinesiology Taping, Spastyczność, Neuromobilizacje, Terapię Manualną i warsztaty i konferencje o tematyce neurologicznej. Prowadzi funpage FizjoFunkcja na Facebooku.
3 artykuły na stronie

Najnowszy numer

Nr 10 (45) - Wrzesień 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 45 4FO0045

Jak pracować z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym

Dostępny w wersji elektronicznej