Krystian  Sosnowski

Krystian Sosnowski

Absolwent fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pasjonat różnych form ruchu. Pracuje jako trener personalny, pomagając swym podopiecznym w realizowaniu ich celów treningowych i odkrywaniu swego potencjału ruchowego przez świadomą pracę z ciałem. Prowadzi stronę facebook.com/thinkandmovept.
5 artykuł na stronie

Najnowszy numer

Nr 10 (45) - Wrzesień 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 45 4FO0045

Jak pracować z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym

Dostępny w wersji elektronicznej