Marek  Ziółkowski

Marek Ziółkowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – specjalność rekreacja i rehabilitacja ruchowa. Specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, obecnie zatrudniony jako pracownik dydaktyczny na Wydziale Pedagogiki i Promocji Zdrowia w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi.
8 artykułów na stronie

Najnowszy numer

Nr 10 (45) - Wrzesień 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 45 4FO0045

Jak pracować z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym

Dostępny w wersji elektronicznej