Marek  Ziółkowski

Marek Ziółkowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – specjalność rekreacja i rehabilitacja ruchowa. Specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, obecnie zatrudniony jako pracownik dydaktyczny na Wydziale Pedagogiki i Promocji Zdrowia w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi.
6 artykułów na stronie

Najnowszy numer

Nr 2 (37) - Luty 2020

AFO 37

Jaką rolę ma rolowanie w rehabilitacji i sporcie

Dostępny w wersji elektronicznej