Jak wykonywać zawód fizjoterapeuty – poznaj najnowsze zasady

Dodano: 19 lutego 2019
Jak wykonywać zawód fizjoterapeuty – poznaj najnowsze zasady

W bibliotece każdego fizjoterapeuty powinna znaleźć się publikacja, która kompleksowo omawia ścisłe zasady wykonywania zawodu uregulowane w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Jest to istotne zwłaszcza teraz, kiedy do 31 października 2019 r. masz podjąć decyzję, w jakiej formie zarejestrować firmę – jako praktykę zawodową czy jako podmiot leczniczy. Książką, która Ci to ułatwi, jest „ Praktyka zawodowa fizjoterapeuty. Formalności - obowiązki - wzory dokumentów ”, która właśnie ukazała się nakładem Wiedzy i Praktyki.

Jak wykonywać zawód fizjoterapeuty – poznaj najnowsze zasady

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty przesądziła, że zawód ten stał się samodzielnym zawodem medycznym, wprowadziła standardy prawne wykonywania zawodu, katalog wymaganych kompetencji fizjoterapeuty, a także – po kilku dekadach oczekiwania - konieczność zdania przez osobę świadczącą usługi państwowego egzaminu. To wszystko ma budować zaufanie pacjentów, a także popularyzować specjalistyczne usługi fizjoterapeutyczne skierowane do konkretnych grup pacjentów.

Autorką książki Praktyka zawodowa fizjoterapeuty. Formalności - obowiązki - wzory dokumentów”  jest Marzena Pytlarz – radca prawny, kierownik działu prawnego w Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita oraz właścicielka PCC Legal, ekspert magazynu „Fizjoterapia Funkcjonalna w praktyce”. 

Książka całościowo omawia problematykę wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. Podpowiada, w jakiej formie możesz prowadzić praktykę, przedstawia wady i zalety prowadzenia podmiotu leczniczego oraz praktyki zawodowej fizjoterapeuty. Omawia także, krok po kroku, formalności, które musisz podjąć po rejestracji swojej działalności. Nie omija tak istotnych kwestii, jak ubezpieczenie OC, wymogi prawno-administracyjne i budowlane, a także obowiązku względem urzędu skarbowego, ZUS czy banku.

Dodatkowo poświęca uwagę zagadnieniom dokumentacji medycznej, którą fizjoterapeuta ma obowiązek prowadzić, jak i RODO – unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, do którego stosowania zobligowani są fizjoterapeuci.

Dodatkiem do książki jest CD „Praktyka zawodowa fizjoterapeuty – wzory dokumentów” z 10 najważniejszymi wzorami dokumentów, które są niezbędne w codziennej praktyce fizjoterapeuty. 

Najnowszy numer

Nr 10 (45) - Wrzesień 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 45 4FO0045

Jak pracować z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym

Dostępny w wersji elektronicznej